Rettighetsalliansen

Rettighetsalliansen

Rettighetsalliansen

Om oss

Det er en forutsetning for fornyelse, mangfold og verdiskapning innenfor de kreative bransjer at eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for allmenheten av musikk, film, bøker og andre opphavsrettsbeskyttede verk, prestasjoner og frembringelser skjer på lovlig vis.

Rettighetsalliansen (RA) er en forening for organisasjoner hvis medlemmer livnærer seg av å skape eller formidle opphavsrettsbeskyttede verk, prestasjoner og frembringelser. RAs formål er å hjelpe rettighetshavere med å redusere omfang av ulovlig rettighetsutnyttelse.

RA skal påvirke politikere og allmennheten, informere om skadevirkninger av opphavsrettskrenkelser og bidra til at rettighetshavere kan stoppe slike krenkelser.