Rettighetsalliansen

Rettighetsalliansen

Rettighetsalliansen

Generelle henvendelser

Øystein Flagstad

Advokat, representant for Rettighetsalliansen

Filipstad Brygge 2


Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo

(+47) 91 34 85 01

rettighetsalliansen@grette.no

Kontaktpersoner

Willy Johansen

Leder, Rettighetsalliansen

(+47) 922 66 376

post@ra-norge.no