Rettighetsalliansen

Rettighetsalliansen

Rettighetsalliansen

Generelle henvendelser

Øystein Flagstad

Advokat, representant for Rettighetsalliansen

Filipstad Brygge 2


Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo

(+47) 91 34 85 01

rettighetsalliansen@gjessingreimers.no

Kontaktpersoner

Øystein Flagstad

Sekretariat, Rettighetsalliansen

(+47) 913 48 501

rettighetsalliansen@gjessingreimers.no