Rettighetsalliansen

Rettighetsalliansen

Rettighetsalliansen

Medlemmer

IFPI Norge

ifpi.no

Norske Dramatikeres Forbund

dramatiker.no/

Norske Dansekunstnere

norskedansekunstnere.no/

Norsk Sceneinstruktørforening

www.nscf.no/

NOPA

NOPA er en interesseorganisasjon for alle komponister og forfattere av tekster til musikk. NOPAs formål er å fremme norsk skapende tonekunst, norske musikkverk og tekst i tilknytning til musikk, styrke faglige fellesskap, skape møteplasser og arbeide for låtskriveres kunstneriske og økonomiske interesser.

nopa.no

Virke Produsentforeningen

Virke Produsentforeningen er bransje- og en arbeidsgiverforeningen for uavhengige produksjonsselskaper innen film-, tv- og spill-produksjon. Virke Produsentforeningen forhandler overenskomster, jobber for politiske rammer for næringen og jobber med utvikling av bransjene. Foreningen har omkring 120 medlemsselskaper som står for den norske utviklingen av kort- og dokumentarfilm, spillefilm, tv-program, reklamefilm, spill, oppdragsfilm og andre audiovisuelle produksjoner.

www.produsentforeningen.no

Norske Filmregissører

Norske Filmregissører skal ivareta norske regissørers kunstneriske og økonomiske interesser. Forbundet skal virke kollegialt, kulturpolitisk og i det offentlige rom for å bedre situasjonen for norsk film- og tv-produksjon, samt nye medier.

www.filmdir.no

Norsk audiovisuell oversetterforening

NAViO er fag- og interesseorganisasjonen for audiovisuelle omsetjarar, altså tekstarar og dubbemanusomsetjarar, i Noreg. NAViO representerer audiovisuelle omsetjarar overfor oppdragstakarar, styresmakter og andre, søkjer å skape og vidareføre eit sosialt og fagleg miljø, tilbyr språkleg og fagleg oppdatering i form av blant anna seminar og kurs, fordeler vederlagsmidlar til audiovisuelle omsetjarar og yter juridisk og fagleg hjelp til medlemmene. Foreininga blei stifta i 1997 og har no om lag 170 medlemmer.

www.navio.no

Norsk Filmforbund

Norsk Filmforbund har sin bakgrunn i Norsk Filmteknikeres Forbund av 1946, men fikk sin nåværende organisasjonsform i 1952. I dag organiserer Filmforbundet fagfolk i alle funksjoner innen norsk film, video og fjernsynsproduksjon, og er den største organisasjonen i bransjen med over 1.000 medlemmer.

filmforbundet.no

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund (NSF) er skuespillernes egen interesseorganisasjon - en fri fagforening som er partipolitisk uavhengig. NSF arbeider for skuespillernes kunstneriske, faglige og økonomiske rettigheter og interesser.

www.skuespillerforbund.no

Norsk Videogramforening

Norsk Videogramforening (NVF) er en interesseorganisasjon for distributører av fysiske produkter (DVD/BD). Foreningens medlemmer står for ca. 92% av all omsetning av DVD/BD. NVF samler inn informasjon for bransjen og er aktive i arbeidet mot ulovligheter.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur, stiftet i 1978. Medlemstallet er mer enn 5 500 (januar 2015). Foreningen skal fremme og samordne medlemmenes faglige og økonomiske interesser og arbeide for god faglitteratur og trygging av ytringsfriheten.

www.nffo.no

Den norske Forleggerforening

Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon for forlag som arbeider for å sikre grunnlaget for en bred utvikling og utgivelse av norsk og oversatt litteratur. Medlemmene representerer ca. 80 % av det totale bokmarkedet. Foreningen har en bred kontaktflate overfor myndigheter, organisasjoner og presse i inn- og utland.

www.forleggerforeningen.no

Norsk Komponistforening

Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister. Målet vårt er å være en døråpner til kunstmusikken. Derfor jobber vi for alle som skaper, utforsker og formidler denne kunstarten. Foreningen ble grunnlagt i 1917, og har 187 medlemmer.

www.komponist.no

Grafill

Interesseorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon. Organisasjonen samler rundt 1 300 fagfolk og studenter innen områdene grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, tegneserieskaping og interaktiv design.

www.grafill.no